Aanmeldformulier inspiratiegroep DiverSWerk

Inspiratiegroep DiverSWerk

In de Inspiratiegroep DiverSWerk gaan professionals uit de sector, op zoek naar manieren, voorbeelden en andere inspiratie om meer diversiteit in het werk binnen de Sociale Werkbedrijven te creëren. Voorop staat: leren van en met elkaar. Het project  DiverSWerk wordt namen het Kenniscentrum uitgevoerd onder begeleiding van externe adviseurs van het bureau Qidos.

Vul je het aanmeldformulier in één keer in. Het is namelijk niet mogelijk om tussendoor te stoppen en je aanmelding op een later moment af te ronden. Als je aanmelding succesvol is verlopen, zie je op het eindscherm de bevestiging van je aanmelding. Deze kan je desgewenst in pdf bewaren.

We verzoeken je onderstaande gegevens in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.

1
SW-bedrijf*

2
Aanhef*

3
Voornaam*

4
Tussenvoegsel

5
Achternaam*

6
Je functie*

7
E-mailadres*

8
Telefoonnummer*

9
Over welke van onderstaande 4 thema’s wil je meedenken en/of heb je een tip?*

Er zijn meer keuzes mogelijk.

10
Je kan hier een korte toelichting geven voor je keuze voor de thema’s (steekwoorden volstaan)

11
Geef je toestemming dat wij je aanmelding delen met Qidos, zij voeren dit project voor ons uit?*

NB Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid heeft met Qidos afspraken gemaakt over persoonlijke informatie die je ons verschaft, en dat die vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

12
Mag Qidos je naar aanleiding van deze aanmelding benaderen voor een telefonisch interview?*

13
Heb je zelf nog vragen of opmerkingen?*

14
Wil je in onderstaand vak je vragen of opmerkingen plaatsen?

CAOP

Please update your browser