Arbo voor OR-leden in de SW

Webinar

Uitgangspunt is te werken met een groep van minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Als je met twee of eventueel drie deelnemers vanuit eenzelfde OR deelneemt, zorg je voor meer steun in de rug in je eigen organisatie bij de invulling van het arbobeleid.
De duur van een workshop is van 10.00 – 12.30 uur waarbij regelmatig pauzes ingelast worden. Het webinar wordt gegeven op 25 november 2020.
Naast de genoemde data bestaat de mogelijkheid om als gehele OR ‘in company’ maar wel digitaal in te tekenen. Invulling van datum en tijdstip zal dan in overleg gaan tussen de OR en de trainer. De OR kan dan ook specifiek vragen om bepaalde accenten te leggen. Deze optie is beperkt beschikbaar.

Geef de datum aan waarop je deel wil nemen of kies voor de optie OR exclusief.

Graag voor- en achternaam.

Als je inschrijft  voor een van de data graag de naam van de 2e persoon.

Als je inschrijft  voor een van de data graag de naam van de eventuele 3e persoon als die er is.

7
Heb je vragen over het thema die je nu alvast wilt stellen?

8
We gebruiken je emailadres voor het toezenden van informatie over deze en volgende bijeenkomsten van SBCM.*

9
Wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief?*

10
Stem je in met het delen van je emailadres met de andere deelnemers aan het webinar?*

We kunnen ons voorstellen dat je na afloop nog eens contact wil onderhouden met een of meerdere deelnemers om nog eens te sparren of meer te horen over een activiteit die is aangestipt door je collega. Dan moet je wel minimaal elkaars emailadres willen delen en daarvoor actief toestemming geven.

11
Verklaring gebruik informatie voor kennisuitwisseling.*

Er worden regelmatig foto’s van fysieke bijeenkomsten van het netwerk gebruikt in publicaties en nieuwsbrieven waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Bij digitale bijeenkomsten worden tenzij anders vermeld geen opnames gemaakt. Wel worden citaten uit chats behorende bij de digitale bijeenkomst (anoniem) gebruikt in (digitale) nieuwsbrieven en publicaties, intranet en externe websites. Vraag is of SBCM de foto’s en citaten (anoniem) mag gebruiken voor uitingen in (digitale) nieuwsbrieven en publicaties, intranet en externe websites.
In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet je hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek deze vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser