Kennisplatform Detacheren

Kennisplatform

Op woensdag 2 oktober 2019 van 9.30 tot 16:30 uur (inclusief lunch) bent u als detacheringsprofessional welkom in Utrecht bij de derde bijeenkomst van het kennisplatform detacheren in 2019. Op deze bijeenkomst van het kennisplatform staan de volgende zaken centraal:

  • Arbo en detacheren
    We starten de ochtend met een verdieping op het onderwerp Arbo en detacheren. Tijdens het kennisplatform detacheren op 11 juni jl. heeft John Jongenelen dit onderwerp al deskundig ingeleid. Hij zal op 2 oktober dieper ingaan op veel meer aspecten.
  • Netwerklunch
    De beste manier om op een informele manier aan kennisoverdracht te doen, is samen aan een lunch te zitten. Vooraf zullen we inventariseren welke vraagstukken uit de actualiteit rondom detacheren ingebracht zijn of welke specifieke ontwikkelingen op het gebied van detachering, binnen de eigen organisatie, als voorbeeld kunnen dienen voor een ander.
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
    Met de invoering van de WAB gaat er een hoop veranderen voor iedere werkgever en werknemer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de kloof tussen vast en flex te verkleinen. De WAB heeft ook impact op detacheren. Daarnaast heeft de wet gevolgen voor inleners. Tijdens de bijeenkomst gaan we hoofdzakelijk in op aspecten die betrekking hebben op detacheren, zoals: het effect op de kostprijs, uitleg omtrent de verhoging van het tarief en op welke wijze kunnen inleners geïnformeerd worden.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratisWanneer u zich in de week voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, brengen wij wel kosten in rekening. Het is ook mogelijk dat u dan een vervanger doorgeeft. aanmelden

CAOP

Please update your browser