Duurzame Inzetbaarheid voor de OR in de SW

Ben je aan de bal?

Om goede interactie in stand te houden is het maximaal aantal cursisten 10 (minimum is 8 deelnemers).
Om het effect van de training te optimaliseren wordt gevraagd om zoveel mogelijk als duo vanuit een OR deel te nemen, eventueel met z’n drieën. Op die manier heb je automatisch een maatje waarmee je DI kunt borgen in de eigen OR en organisatie.

De vier dagdelen zijn verdeeld over 2 maal digitaal en 2 maal live centraal in Nederland:

  • Maandag 11 oktober 2021 – 09.30 – 12.30 (digitaal). Sessie 1: wat is DI, de elementen helder krijgen. Kiezen waar kansen liggen.
  • Dinsdag 2 november 2021, 09.30 – 12.30 (live). Sessie 2: Arbo, WOR, DI-checklist maken.
  • Dinsdag 9 november 2021, 09.30 – 12.30 (live). Sessie 3: evaluatie van gesprek bestuurder / OR via transactionele analyse.
  • Dinsdag 16 november 2021, 09.30 - 12.30 (digitaal). Sessie 4: afsluitende sessie via een doelenboom en DI in de OR zelf.

Elke sessie duurt 3 uur met pauzes en variatie in werkvormen.

Naast de genoemde data bestaat de mogelijkheid om als gehele OR ‘in company’ maar wel digitaal in te tekenen. Invulling van datum en tijdstip zal dan in overleg gaan tussen de OR en de trainer.

Kosten.
De kosten voor 4 dagdelen bedragen € 312,-- per deelnemer. De training is vrijgesteld van BTW. 

Kies voor de vier data of kies voor de optie OR incompany.

Graag voor- en achternaam.

Als je inschrijft  voor de vier dagdelen graag de naam van de 2e persoon waarmee je deel neemt.

Als je inschrijft  voor de vier data graag de naam van de eventuele 3e persoon als die er is.

7
Heb je vragen over het thema die je nu alvast wilt stellen?

8
We gebruiken je emailadres voor het toezenden van informatie over deze en volgende bijeenkomsten van SBCM.*

9
Wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief?*

10
Stem je in met het delen van je emailadres met de andere deelnemers aan het webinar?*

We kunnen ons voorstellen dat je tijdens of na afloop contact wil onderhouden met een of meerdere deelnemers om te sparren of meer te horen over een activiteit die is aangestipt door je collega. Dan moet je wel minimaal elkaars emailadres willen delen en daarvoor actief toestemming geven.

11
Verklaring gebruik informatie voor kennisuitwisseling.*

Er worden regelmatig foto’s van fysieke bijeenkomsten van het netwerk gebruikt in publicaties en nieuwsbrieven waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Bij digitale bijeenkomsten worden tenzij anders vermeld geen opnames gemaakt. Wel worden citaten uit chats behorende bij de digitale bijeenkomst (anoniem) gebruikt in (digitale) nieuwsbrieven en publicaties, intranet en externe websites. Vraag is of SBCM de foto’s en citaten (anoniem) mag gebruiken voor uitingen in (digitale) nieuwsbrieven en publicaties, intranet en externe websites.
In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet je hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek deze vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser