HR-voucher culturele en creatieve sector

Rijkscultuurfondsen

Vul hieronder je gegevens in.
Als aanvrager van de HR-voucher vul je de gegevens hieronder in.

Voer je aanvraag in een keer in.
De gegevens blijven bewaard nadat je de verzendknop hebt aangeklikt.

Wij maken gebruik van SSL.
SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.

1
Instellingsnaam*

gebruik de naam die je ook gebruikt bij de subsidieaanvraag bij een van de zes Rijks Cultuurfondsen
items met * zijn verplicht

2
KvK nummer*

3
Iban rekeningnummer waarop je het bedrag wilt ontvangen*

let op: je iban rekeningnummer moet corresponderen met de door jou opgegeven instellingsnaam

4
Voornaam*

5
Tussenvoegsel

6
Achternaam*

7
Functie*

8
E-mailadres*

9
Ter controle: je e-mailadres nogmaals*

10
Telefoonnummer*

11
Van welk cultuurfonds ontvang je subsidie?*

12
Op grond van welke regeling heb je deze subsidie ontvangen?*

13
Heb je eerder een hr-voucher toegekend gekregen?*

  Omschrijf hierna zo concreet mogelijk:

  • De vraag waarvoor je de voucher aanvraagt en hoe het HR- advies bijdraagt aan een antwoord op deze vraag.
  • De vraag, het doel, de aanpak en activiteiten, het tijdspad en het gewenste resultaat.
14
De vraag*

15
Het doel*

16
De aanpak*

17
Het resultaat*

18
Link naar Linkedin-pagina HR-adviseur of een omschrijving van de relevante ervaring*

19
Welk budget vraag je aan? (uren x tarief, inclusief eventueel verschuldigde btw)

Let op: als je eerder een voucher toegekend hebt gekregen hou er dan rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag (€ 20.000,-) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag.

20
Ik ben bekend met de voorwaarden voor het aanvragen van een HR-voucher Culturele Sector en vraag onder die voorwaarden een HR-voucher aan.

De voorwaarden zijn hier te downloaden: voorwaarden aanvraag HR-voucher Culturele Sector.

Het CAOP verwerkt voor zes Rijks Cultuurfondsen uw gegevens. Daarom vragen wij je om het CAOP toestemming te geven je gegevens op een vertrouwelijke manier te verwerken. Het CAOP verwerkt je gegevens in lijn met de eisen van de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming ((U)AVG) en deelt deze niet zonder je toestemming met andere partijen. Het CAOP is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van arbeidszaken. In de privacyverklaring van deze website lees je hoe het CAOP met je gegevens omgaat.

21
Ik geef toestemming dat het CAOP, op verzoek van het Nederlands Letterenfonds, mijn persoonsgegevens mag verwerken, registreren en bewaren gedurende zo lang als het project HR-voucher duurt en na afloop van het project vernietigt.*

Let op: als je geen toestemming geeft, kunnen wij je aanvraag niet controleren (verwerken) en daarom ook niet in behandeling nemen.

Heb je alle gegevens ingevuld? klik dan op "versturen".

CAOP

Please update your browser