Kennisgroep Taal op 19 oktober 2020

Taalvaardiger maken van statushouders

Datum en locatie
Op 19 oktobe2020 van 12.30 tot 16:00 uur ben je van harte welkom in Utrecht.

Programma 
De bijeenkomst start met een presentatie over de nieuwe inburgeringswet  door Eeuwout Bauer van de Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van SZW. Twee sociale werkbedrijven vertellen vervolgens over hoe zij het stuk taalverwerving hebben vorm gegeven  in trajecten met Statushouders.  Werkbedrijf Lucrato werkt binnen de WerkClub  samen met de Gemeente Apeldoorn, VluchtelingenWerk, taalaanbieders en maatschappelijk organisaties. Het doel is statushouders te laten participeren door werk en (taal)onderwijs te combineren. WSD in  Boxtel verzorgt sinds 2018 zelf  een inburgeringsprogramma waarin werk centraal staat. Het leren van de taal staat volledig ten dienste van het werk. Ook horen we graag tijdens deze bijeenkomst hoe andere bedrijven dit  doen en welke mogelijkheden zij zien bij de nieuwe inburgeringswet.   

 Deelname aan de bijeenkomsten is gratisWanneer u zich in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, brengen wij 50 euro in rekening. Het is ook mogelijk dat u dan een vervanger doorgeeft. 

CAOP

Please update your browser