leertraject scenariodenken

2e ronde in 2021

Tweede ronde leertraject scenariodenken februari - mei 2021

Nadenken over scenario’s en strategische opties voor de toekomst van uw SW-bedrijf of sociale onderneming? 'Wat komt er op uw bedrijf af, waar liggen kansen?' Dat staat op het programma van het leertraject scenariodenken van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het leertraject is bedoeld voor directie- en managementleden en voor beleidsprofessionals van SW-bedrijven en sociale ondernemingen.

Beproefde werkwijze
Scenariodenken is een beproefde wereldwijd toegepaste strategische werkwijze om de nog onzekere toekomst te verkennen en hierop te kunnen anticiperen. Met behulp van de meerdere  toekomstscenario's kijken we naar de risico's en kansen die elk van de scenario's uw organisatie biedt en welke mogelijkheden u als organisatie heeft om hierop vroegtijdig in te spelen. Deze werkwijze helpt u om een wendbare en toekomstbestendige organisatie te vormen, die zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de buitenwereld. Voor veel soorten veranderingen in de ‘omgeving’ van organisaties zijn namelijk al scenario’s en bijbehorende aanpakken ontwikkeld. Daarvan leren geeft inzicht in en biedt u aanknopingspunten voor de toekomst en vergroot de weerbaarheid van uw onderneming.

Leren door doen
Het leertraject is niet zomaar een training, waarbij u een methode krijgt aangereikt met wat oefening. Het is een innovatief vormgegeven traject waarbij u gecoacht wordt om zelf deze werkwijze direct binnen uw organisatie toe te passen. Dit vergroot de impact enorm, omdat het geleerde direct wordt geborgd in de organisatie en u direct bruikbare strategische inhoud voor uw organisatie genereerd. Echt leren door doen dus. U leert met en van elkaar. Tijdens het traject organiseert u binnen uw eigen organisatie een strategisch proces en gaat u met uw eigen strategische vraagstukken aan de slag. Tevens worden er leergroepen gevormd tussen verwante deelnemende organisaties waarbinnen u kennis, ervaringen en inzichten kunt uitwisselen. Het traject wordt begeleid en ondersteund door De Ruijter Strategie (expert in strategievorming met behulp van scenariodenken) en Vraag het Jenny! (strategisch advies voor betekenisvolle ondernemers). In de voorbereidende fase heeft De Ruijter Strategie een beknopt trendonderzoek naar richtinggevende ontwikkelingen voor alle SW-bedrijven uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn (inhoudelijke) input voor de start van het traject.

Wat levert het leertraject scenariodenken op?
Aan het eind van het traject:

  • heeft u inzicht in de toekomstige context van uw bedrijf en de sector;
  • heeft u een aantal concrete handelingsopties om hierop in te spelen;
  • beschikt u over een set strategische vaardigheden en een gemeenschappelijke taal om gezamenlijk toekomstgericht te kunnen werken.

Dit gaan we doen

  • Het scenariodenken past u tijdens het traject direct toe op uw eigen strategische vraagstukken.
  • Het traject duurt drie maanden en wordt aangeboden in de periode februari-mei 2021.
  • Er vinden 3 gezamenlijke (vooralsnog) online bijeenkomsten plaats. De kick-off is op dinsdagmiddag 9 februari 2021.
  • Deelname aan het gehele traject is kosteloos.
  • De gevraagde tijdsinvestering voor het gehele traject is 30 - 40 uur per deelnemer (dit is gemiddeld, indien gewenst kunt u dit zelf in uw team onderling anders verdelen).
  • Om de impact van het traject voor uw bedrijf te vergroten en de uitvoering ervan te vergemakkelijken, vragen wij om met minimaal twee deelnemers van uw organisatie mee te doen.

Deelnemen
Wilt u deelnemen? Dan vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen we afstemmen aan welke strategische vraagstukken we met elkaar gaan werken. Ook willen wij graag van tevoren weten welke trends en ontwikkelingen u ziet in de context van uw bedrijf en regio. Dat maakt het mogelijk om deelnemersgroepen samen te stellen rondom gedeelde vraagstukken. Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 december 2020. Na aanmelding plannen wij met u een intakegesprek in van ca. 1,5 uur. Begin januari ontvangt u van ons aanvullende informatie over het traject.

CAOP

Please update your browser