Lerend netwerk Praktijkleren

inschrijving bijeenkomsten

Lerend netwerk Praktijkleren in de SW.
In drie opeenvolgende bijeenkomsten met een verschillende focus willen we de mogelijkheden van praktijkleren bij het sociaal werkbedrijf in samenwerking met het mbo verkennen. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als de ontwikkeling van leerlijnen, mogelijkheden voor verschillende doelgroepen en afstemming met het mbo, de gemeente en werkgevers.

Bijeenkomsten.
Afhankelijk van de RIVM-regels is de invulling digitaal. Het overzicht van de data:

  • Woensdag 16 september 2020, 10.00 -12.00 uur, digitaal. Inleider is Stroomopwaarts (Zuid-Holland).
  • Donderdag 29 oktober 2020, 9:30-13:30 bij Concern voor Werk (Flevoland).
  • Donderdag 26 november 2020, 9:30- 13.30 bij Paswerk (Noord-Holland)

Je kunt je voor één of meerdere bijeenkomsten aanmelden. Als je je nu alleen voor de eerste bijeenkomst aanmeld krijg je wel de gelegenheid je voor de volgende aan te melden, tenzij de bijeenkomsten vol zijn. 

Aanmelding en kosten
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meldt u zich later dan twee weken van tevoren af, dan brengen wij 50 euro no-show-kosten in rekening. Het is ook mogelijk dat u dan een vervanger doorgeeft.  Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u een inschrijvingsbevestiging. Uiterlijk twee weken van tevoren ontvangt u een definitieve bevestiging, het programma en een routebeschrijving.

Vult u het aanmeldformulier in één keer in. Het is namelijk niet mogelijk om tussendoor te stoppen en uw aanmelding op een later moment af te ronden. Als uw aanmelding succesvol is verlopen, krijgt u een mail ter bevestiging. 

We verzoeken u onderstaande gegevens in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.

1
Ik geef mij op voor de volgende bijeenkomsten*

Je kunt je voor alle drie of twee of één bijeenkomst opgeven.
Als je je nu alleen voor de eerste bijeenkomst aanmeld krijg je wel de gelegenheid je voor de volgende aan te melden, tenzij de bijeenkomsten vol zijn.

2
Voornaam*

3
Tussenvoegsel

4
Achternaam*

5
E-mailadres*

6
Je functie

7
Wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief?

8
Waar ben je werkzaam als professional: gemeente, SW of anders?

Benodigde gegevens voor facturatie
Deze gegevens worden enkel gebruikt indien u zich niet tijdig afmeld.

9
Organisatienaam*

10
Adres*

11
Postcode organisatie*

mag postcode bezoekadres of postadres zijn

12
Plaats*

13
E-mailadres (contactpersoon) financiële administratie*

14
Indien van toepassing ordernummer / referentie

15
Is je organisatie lid van Cedris?

Maak hier uw keuze.

16
We gebruiken je emailadres voor het toezenden van het verslag van deze en de volgende bijeenkomsten van de kenniskring, tevens ontvangt je op dit adres uitnodigingen voor vervolgbijeenkomsten.*

17
Verklaring gebruik contactinformatie voor kennisuitwisseling*

Er worden regelmatig foto’s van bijeenkomsten van het netwerk gebruikt in publicaties en nieuwsbrieven waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Vraag is of SBCM de foto’s mag gebruiken voor uitingen in (digitale) nieuwsbrieven en publicaties, intranet en externe websites.

In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet u hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek onderstaande vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser