Masterclass met of om de AVG heen werken in de begeleiding bij psychische kwetsbaarheden

Online aan de slag met casuïstiek AVG

De Masterclass is online via Teams op 19 januari 2023 van 10.00 - 11.30 uur.

In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet u hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek onderstaand vraag te beantwoorden.

Maak hier uw keuze.

CAOP

Please update your browser