Ontwikkelcheque voor bibliotheekmedewerkers

Investeer in jezelf, investeer in je loopbaan

De ontwikkelcheque is voor individuele bibliotheekmedewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband. Je moet werkzaam zijn bij een openbare bibliotheek die valt onder de cao openbare bibliotheken. Ook medewerkers van POI’s kunnen gebruikmaken van de ontwikkelcheque.

 • De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke ontwikkelgesprekken.
 • Als medewerker vraag je zelf de ontwikkelcheque aan.
 • Heb je al eerder gebruik gemaakt van de ontwikkelcheque van BibliotheekWerk in de periode 2017-2019? Dan kun je geen tweede keer een aanvraag indienen.
 • Tijdens de aanvraagprocedure en de gesprekken ben je in dienst van een openbare bibliotheek of POI.
 • De bijdrage per individuele aanvrager is maximaal 600 euro (incl. btw).
 • De regeling komt niet in de plaats van een mogelijke vergoeding van scholingskosten door de werkgever op grond van art. 64 en bijlage E van de cao openbare bibliotheken.
 • De coach is aangesloten en/of staat in het register van Noloc (keurmerken Loopbaanprofessional) of andere gelijkwaardige beroepsorganisaties zoals CMI, NOBCO of NIP.

 

Deadlines voor aanvragen en coachingsgesprekken

 • Check aanvragen: je kunt tot 1 juli 2021 een ontwikkelcheque aanvragen.
 • Coachingsgesprekken: de gesprekken moeten plaatsvinden binnen zes maanden na de goedkeuring van de aanvraag door BibliotheekWerk.
 • Factuur sturen: binnen zes maanden na de afronding van de gesprekken upload je de factuur in Pdf-formaat in de portal. Hiervoor ontvang je van ons een mail.

Voorbeeld:
BibliotheekWerk keurt de aanvraag van Thea Bont voor de ontwikkelcheque op 31 juli 2020 goed. Met de ontwikkelcheque kan Thea na de intake drie gesprekken voeren met haar coach. Het laatste gesprek is uiterlijk op 31 januari 2021. Thea kan uiterlijk 30 april 2021 een pdf van de factuur bij BibliotheekWerk indienen.

Besluit over jouw aanvraag

 • Dien je een aanvraag in? Dan stuurt BibliotheekWerk je een ontvangstbevestiging en beoordeelt de aanvraag op volledigheid en inhoudelijke juistheid. Ook bekijken we of je in aanmerking komt voor de cheque op basis van je dienstverband en de cao.
 • Is jouw aanvraag onvolledig? Mail dan de ontbrekende gegevens binnen vijf werkdagen naar bibliotheekwerk@caop.nl. Vermeld daarbij je respondentnummer en geboortedatum.
 • Binnen acht werkdagen krijgt je bericht van BibliotheekWerk over de beoordeling van jouw aanvraag. Is deze goedgekeurd? Dan reserveert BibliotheekWerk het toegezegde bedrag. Is de aanvraag afgekeurd? Dan ontvang je nog een toelichting op het besluit.

Indienen en betalen van de factuur

Na afloop van je gesprekken met de coach, kun je de factuur indienen via een online portal bij BibliotheekWerk. Je krijgt daarvoor te zijner tijd van ons een link toegestuurd. Als BibliotheekWerk de factuur heeft goedgekeurd, wordt deze uitbetaald. Let op: de factuur moet hiervoor voldoen aan een paar voorwaarden. Je kunt deze het beste van tevoren even afstemmen met je coach. Voor de betaling van de factuur heb je twee opties:

Optie 1: Factuur vooruitbetalen
Je kunt ervoor kiezen om eerst zelf de factuur aan de coach te betalen. De factuur moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De factuur is gericht aan jou als aanvrager.
 • De naam van de coach staat op de factuur.
 • Het gefactureerde bedrag bedraagt maximaal 600 euro (incl. btw).

In de portal upload je de factuur en geef je aan dat jij de factuur al hebt voldaan. In de portal laat je jouw bankrekeningnummer achter. Wij maken na goedkeuring het bedrag naar jou over.

Optie 2: Factuur doorsturen  
De coach stuurt de factuur aan jou. Jij uploadt de declaratie vervolgens via de portal. De factuur van de coach moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er wordt maximaal 600 euro (incl. btw) in rekening gebracht bij BibliotheekWerk.
 • Zowel jouw naam als de naam als de naam van de coach staan op de factuur.
 • Het respondentnummer, dat kun je vinden in de goedkeuring van de aanvraag, staat op de factuur.

Na goedkeuring maken wij het bedrag direct aan de coach over.


Belangrijke informatie over jouw aanvraag en de betaling

 • Is het eindbedrag van je factuur hoger dan 600 euro? Je kunt deze factuur gewoon indienen. BibliotheekWerk betaalt tot een maximum van 600 euro (inclusief btw). De verrekening van de meerkosten regel je zelf met je coach.
 • De factuur wordt eenmalig vergoed of betaald: aan jou als aanvrager of aan de coach. Als het traject twee keer wordt gefactureerd, neemt BibliotheekWerk contact met je op.
 • BibliotheekWerk vergoedt geen reis- en verblijfkosten of verletkosten.
 • Is je factuur positief beoordeeld? Dan betaalt BibliotheekWerk zo snel mogelijk uit, binnen een maand.
De termijnen op een rij

Beoordeling aanvraag
Binnen 8 werkdagen
Eventueel aanvullende info opvragen bij onvolledige of onduidelijke aanvraag
Binnen 5 werkdagen
Goedkeuring aanvraag: uitvoering ontwikkelgesprekken
Gesprekken moeten binnen 6 maanden afgerond zijn
Indienen factuur
Binnen 6 maanden na afloop van de gesprekken met als uiterste indien datum 31 december 2021.
Uitbetalen factuur
Binnen een maand na indiening

Heb je nog vragen over de regeling Ontwikkelcheques voor bibliotheekmedewerkers?
Stuur een mail aan: 
bibliotheekwerk@caop.nl

CAOP

Please update your browser