Schilders- Afwerking en Glaszetbedrijf

subsidie voor scholing

* deze vragen zijn verplicht

Let op! 
Om je subsidieaanvraag in behandeling te kunnen nemen moet de opleiding reeds hebben plaatsgevonden. 
Is dit nog niet het geval, wacht dan nog met aanvragen tot dit wel het geval is én alle bewijsvoering in één keer kan worden toegevoegd aan de aanvraag.

1
Geef antwoord op onderstaande vragen.

nb BHV, EHBO en RI&E opleidingen en cursussen zijn uitgesloten.

A Het bedrijf waarvoor ik deze aanvraag doe, valt onder de cao voor het Schilders-, Afwerking en Glaszetbedrijf.

B De medewerkers die de opleiding hebben gevolgd en waarvoor ik subsidie aanvraag zijn in dienst van het bedrijf (geen BBL/ZZP/uitzendkracht).

C De uren die ik opgeef als verleturen, zijn uren die onder de werktijd van de medewerker(s) vielen.

D De scholing waarvoor ik subsidie aanvraag heeft reeds plaatsgevonden en ik ben in het bezit van de nodige bewijsvoering (factuur scholing, certificaten).

Om in aanmerking te komen voor subsidie vul je de gevraagde gegevens in.
* deze vragen zijn verplicht

2
Je bedrijfsnaam.*

3
Adres bedrijf.*

4
Postcode bedrijf.*

5
Vestigingsplaats bedrijf.*

6
IBAN bedrijf.*

Graag als volgt invullen zonder spaties: NL+2cijfers+BANKcode+10 cijfers.

7
Tenaamstelling IBAN.*

8
Naam contactpersoon.*

9
E-mail contactpersoon.*

10
Telefoonnummer contactpersoon.*

* deze vragen zijn verplicht

11
Naam van de opleiding.

Kies de opleiding waarvoor je subsidie aanvraagt.
BHV, EHBO en RI&E opleidingen en cursussen zijn uitgesloten.

12
Anders namelijk ...

Indien je in de vorige vraag "Anders, namelijk ...." hebt gekozen, vul dan hier de opleiding in.

13
Op welke datum is de training gestart?*

14
Was de training een tweedaagse?*

15
Aantal medewerkers dat deelnam aan de opleiding.

alleen cijfers invullen

16
Totaal aantal verleturen van de opleiding(en).

Vul hier het totaal aantal verleturen in voor alle medewerkers waarvoor je subsidie aanvraagt.
Let op! 1 werkdag staat conform de cao gelijk aan 7,5 uur. Indien u meer uren voor 1 werkdag invult, wordt dit aangepast naar 7,5 uur.
Onder verlet wordt verstaan: de tijd die de medewerker door de scholing niet aan zijn/haar werk heeft kunnen besteden. Het volgen van scholing buiten de contracturen (in de avond of op een deeltijd dag) worden niet als verlet gezien.

Voer je geen verlet op: vul een 0 in

alleen cijfers invullen

17
Totaalbedrag opleidingskosten exclusief btw.

Is de factuur voor meer personen dan waarvoor je verlet aanvraagt? Bereken dan alleen de scholingskosten voor het aantal personen waarvoor je verlet aanvraagt.
De vergoeding is ook exclusief BTW.

nb alleen cijfers invullen

Om de aanvraag voor subsidie te onderbouwen kun je hieronder bijlagen uploaden.
Voeg de documenten zoveel mogelijk samen. Graag PDF of JPEG format gebruiken, maximaal 3MB.
NB. Je kunt een PDF eenvoudig comprimeren via de bestand optie van acrobat.
items met een * zijn verplicht

18
Bewijsvoering deelname opleiding(en) deel 1.*

Om voor subsidie voor verletkosten in aanmerking te komen, kun je hier bewijsvoering uploaden, zoals getekende deelnemerslijst of certificaten.
Voeg documenten samen tot één document. Lukt dit niet dan kun je hierna nog één documenten uploaden.
maximale omvang upload 2MB

19
Bewijsvoering deelname opleiding(en) deel 2.

Om voor subsidie voor verletkosten in aanmerking te komen, kun je hier bewijsvoering uploaden, zoals getekende deelnemerslijst of certificaten.
Voeg zoveel mogelijk documenten samen tot één document
maximale omvang upload 2MB

20
Bewijsvoering kosten opleidingen met facturen deel 1.*

Om voor subsidie voor scholing in aanmerking te komen, kun je hier de factuur/facturen uploaden.
Voeg documenten samen tot één document. Lukt dit niet dan kun je hierna nog één documenten uploaden.
maximale omvang upload 2MB
Let op: de laatste trainingsdag mag niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaats gevonden.

21
Bewijsvoering kosten opleidingen met facturen deel 2.

Om voor subsidie voor scholing in aanmerking te komen, kun je hier de factuur/facturen uploaden.
Voeg zoveel mogelijk documenten samen tot één document
maximale omvang upload 2MB
Let op: de laatste trainingsdag mag niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaats gevonden.

22
Heb je nog vragen of opmerkingen?

CAOP

Please update your browser