Toekomstcheck voor bibliotheekmedewerkers

Investeer in jezelf, investeer in je toekomst

Dit coachtraject zit vol. Je kunt je nog wel aanmelden voor de reservelijst.

Vul hieronder je gegevens in.
Als aanvrager van de toekomstcheck vul je de gegevens hieronder in.
Upload ook een scan van je laatste salarisspecificatie waarop je het BSN nummer onzichtbaar hebt gemaakt (in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens).
Alleen medewerkers van een openbare bibliotheek of POI’s (die vallen onder de cao openbare bibliotheken) komen in aanmerking voor de SBW-toekomstcheck.
Voer je aanvraag in een keer in.
De gegevens blijven bewaard nadat je de verzendknop hebt aangeklikt.

BibliotheekWerk maakt gebruik van SSL.
SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.

items met * zijn verplicht

Vul hieronder de gegevens van je werkgever in en voeg de gevraagde bijlage toe.
De bijlage is een kopie of scan van een recente salarisspecificatie van jezelf (maximaal 2 maanden oud) waarbij het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.

Een bijlage mag maximaal 2 MB bedragen.

8
Naam van de bibliotheek (werkgever)*

9
Plaats van de bibliotheek*

10
Salarisspecificatie uploaden*

Bijlage salarisspecificatie, niet meer dan 2 maanden oud, uploaden (BSN nummer en salaris gegevens onleesbaar maken).

U kunt ook een foto van uw salarisspecificatie maken met uw smartphone en deze uploaden.

11
Ik ben bekend met de voorwaarden* voor de regeling Toekomstcheck en vraag onder deze voorwaarden een toekomstcheck aan.*

* link naar de voorwaarden van de regeling Toekomstcheck

Het CAOP verwerkt voor BibliotheekWerk jouw gegevens. Daarom vragen wij je om het CAOP toestemming te geven jouw gegevens op een vertrouwelijke manier te verwerken. Het CAOP verwerkt je gegevens in lijn met de eisen van de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming ((U)AVG) en deelt deze niet zonder je toestemming met andere partijen. Het CAOP is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van arbeidszaken. In de privacyverklaring van deze website lees je hoe het CAOP met jouw gegevens omgaat.

12
Ik geef toestemming dat:*

Let op: als je geen toestemming geeft, kunnen wij je aanvraag niet controleren (verwerken) en daarom ook niet in behandeling nemen.

A het CAOP, op verzoek van de Stichting BibliotheekWerk mijn persoonsgegevens en salarisgegevens mag verwerken.

B het CAOP, op verzoek van de Stichting BibliotheekWerk, mijn persoonsgegevens en salarisgegevens registreert voor de toekomstcheck activiteiten van de Stichting Bibliotheekwerk.

C het CAOP mijn persoonsgegevens en salarisgegevens gedurende de toekomstcheck activiteiten bewaart en na afloop van het project vernietigt.

D het CAOP mijn e-mailadres mag gebruiken voor de evaluatie van de regeling.

E het CAOP mijn e-mailadres kan delen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de door SZW uit te voeren evaluatie.

F het CAOP mijn keuze voor de gespreksvorm, naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en plaats van bibliotheek doorgeeft aan het coachingsbureau die de gesprekken verzorgd voor de planning.

Heb je alle gegevens ingevuld? klik dan op "versturen".

CAOP

Please update your browser