Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams

29 september 2021

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? 
Doe ook in 2021 mee aan een Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om het perspectief op (betaald) werk voor mensen dichterbij te brengen.
Movisie en Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseren opnieuw een digitale bijeenkomst op 29 september 2021 van 10.00 uur tot 12:30 uur. 
Twee gemeenten zullen een korte presentatie verzorgen over hun praktijk en aanpak. Daarna is er volop gelegenheid om met elkaar en voor je zelf acties te bedenken die in jouw werkomgeving nuttig en nodig zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:00-10:15 Welkom, inleiding transitiearena en terugblik
10:15-10:50 Twee voorbeelden uit de praktijk:
                      Wat komen zij tegen en wat betekent dat voor jouw praktijk?
10:50-11:00 (pauze)
11:00-12:15 Aan de slag in groepen (break-out-room) met eigen praktijk
12:15-12:30 Korte plenaire terugkoppeling en vooruitblik volgende keer

Je kunt ook deze bijeenkomsten gratis bijwonen.

Vul het aanmeldformulier in één keer in. Het is namelijk niet mogelijk om tussendoor te stoppen en je aanmelding op een later moment af te ronden. Als je aanmelding succesvol is verlopen, krijg je een bevestiging daarvan in je mail.
We verzoeken je onderstaande gegevens in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.

1
Voornaam*

2
Tussenvoegsel

3
Achternaam*

4
E-mailadres*

5
Organisatienaam*

6
Je functie

7
Over welke vraag uit jouw praktijk ga je graag in gesprek met anderen?

8
Heb jij een mooi voorbeeld van samenwerking tussen toeleiding naar werk en wijkteams?

Zo ja, graag kort toelichten.

9
Wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief?

10
Waar ben je werkzaam als professional: gemeente, SW of anders?*

11
Is je organisatie lid van Cedris?

Maak hier uw keuze.

12
Verklaring gebruik contactinformatie voor kennisuitwisseling*

We gebruiken je emailadres voor het toezenden van het verslag van deze en de volgende bijeenkomsten van de kenniskring, tevens ontvangt je op dit adres uitnodigingen voor vervolgbijeenkomsten.

In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet u hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek onderstaande vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser