Transitiearena Werk en Wijk 28 september 2022

28 september 2022

Vul het aanmeldformulier in één keer in. Het is namelijk niet mogelijk om tussendoor te stoppen en je aanmelding op een later moment af te ronden. Als je aanmelding succesvol is verlopen, krijg je een bevestiging daarvan in je mail.
We verzoeken je onderstaande gegevens in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.

1
Voornaam*

2
Tussenvoegsel

3
Achternaam*

4
E-mailadres*

5
Telefoonnummer*

6
Organisatienaam*

7
Je functie

8
Over welke vraag uit jouw praktijk ga je graag in gesprek met anderen?

9
Heb jij een mooi voorbeeld van samenwerking tussen toeleiding naar werk en wijkteams?

Zo ja, graag kort toelichten.

10
Wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief?

11
Waar ben je werkzaam als professional: gemeente, SW of anders?*

12
Is je organisatie lid van Cedris?

Maak hier uw keuze.

13
Verklaring gebruik contactinformatie voor kennisuitwisseling*

We gebruiken je emailadres voor het toezenden van het verslag van deze en de volgende bijeenkomsten van de transitiearena, tevens ontvangt je op dit adres uitnodigingen voor vervolgbijeenkomsten en informatie die interesant zijn i.v.m dit thema.

In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet u hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek onderstaande vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser