Transitiearena werken en wijkteams

Uitnodiging voor de serie van drie bijeenkomsten

Op 18 september, 16 oktober en 20 november organiseren Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (SBCM en Cedris) in Utrecht een serie van drie transitie-arenabijeenkomsten. Wij verwachten dat u deelneemt als ‘team’ dat beide invalshoeken – werk en wijk – verenigt. Zo kunt u zowel van andere lokale praktijken leren, als ook met elkaar aan de slag. Liefst is er al een vorm van samenwerking, maar het is ook prima om deel te nemen als u nog in een verkennende of planvormende fase zit. Het is de bedoeling dat uw ‘team’ deelneemt aan alle drie de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats in de ochtend (9:30 – 13:30 uur) van de genoemde data, inclusief een lunch. De locatie is the Colour Kitchen in Utrecht (Zuilen).

Op het volgende tabblad kunt u zich aanmelden.

We hopen u bij de eerste bijeenkomst op woensdag 18 september in Utrecht te zien!

Met vriendelijke groet,
Het projectteam,
Bruno Fermin (SBCM) en Heleen Heinsbroek (Cedris).
Marjet van Houten en Martin van de Lustgraaf (Movisie).

 

CAOP

Please update your browser