Transitiearena Wijk en werk

bijeenkomst 30 september 2020

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe dan mee aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

De eerste (fysieke) transitiearena is op woensdagmorgen 30 september van 9.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch) in de Colour Kitchen in Utrecht. De actuele startvraag luidt: ‘Wat betekent de coronacrisis voor de diverse doelgroepen waarvoor allerlei werk- en wijkaanpakken zijn bedoeld?’

We organiseren bij voorkeur een fysieke bijeenkomst en zijn daarom gehouden aan een maximum van 30 deelnemers. Heb jij interesse voor deelname, meld je dan snel aan en noteer alvast de drie data van deze reeks transitiearena’s in je agenda: 30 september, 28 oktober en 25 november 2020.

Aanmelding en kosten
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meld je je later dan één week van tevoren af, dan brengen wij 50 euro no-show-kosten in rekening. Het is ook mogelijk dat je dan een vervanger doorgeeft. 

Vul het aanmeldformulier in één keer in. Het is namelijk niet mogelijk om tussendoor te stoppen en je aanmelding op een later moment af te ronden. Als je aanmelding succesvol is verlopen, krijg je een bevestiging daarvan in je mail.

We verzoeken je onderstaande gegevens in te vullen. Velden met een * zijn verplicht.

1
Voornaam*

2
Tussenvoegsel

3
Achternaam*

4
E-mailadres*

5
Je functie

6
Over welke vraag uit jouw praktijk ga je graag in gesprek met anderen?

7
Heb jij een mooi voorbeeld van samenwerking tussen toeleiding naar werk en wijkteams?

Zo ja, graag kort toelichten.

8
Wil jij je aanmelden voor de nieuwsbrief?

9
Waar ben je werkzaam als professional: gemeente, SW of anders?*

Benodigde gegevens voor facturatie
Deze gegevens worden enkel gebruikt indien u zich niet tijdig afmeld.

10
Organisatienaam*

11
Adres*

12
Postcode organisatie*

mag postcode bezoekadres of postadres zijn

13
Plaats*

14
E-mailadres (contactpersoon) financiële administratie*

15
Indien van toepassing ordernummer / referentie

16
Is je organisatie lid van Cedris?

Maak hier uw keuze.

17
We gebruiken je emailadres voor het toezenden van het verslag van deze en de volgende bijeenkomsten van de kenniskring, tevens ontvangt je op dit adres uitnodigingen voor vervolgbijeenkomsten.*

18
Verklaring gebruik contactinformatie voor kennisuitwisseling*

Er worden regelmatig foto’s van bijeenkomsten van het netwerk gebruikt in publicaties en nieuwsbrieven waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Vraag is of SBCM de foto’s mag gebruiken voor uitingen in (digitale) nieuwsbrieven en publicaties, intranet en externe websites.

In het kader van de Algemeen Verordening gegevensbescherming (AVG) moet u hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek onderstaande vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser