vragen SBCM

informatieuitwisseling over de coronacrisis

Nederland is in de greep van het coronavirus. De crisis heeft een ongelooflijke impact op ons leven en werk, zonder goed te weten welke stappen nog volgen en hoe lang het gaat duren. Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode. Zeker ook de mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid extra risico lopen.

Het virus zorgt ook voor allerlei dringende, nieuwe inzetbaarheidsvraagstukken. Hoe ondersteun je bijvoorbeeld medewerkers die vanwege hun kwetsbare gezondheid thuis zitten en voor wie eenzaamheid dreigt? En waar medewerkers wel kunnen en willen werken, hoe organiseer je dit veilig? Ineens krijgt duurzame inzetbaarheid een andere betekenis en zijn er allerlei nieuwe uitdagingen en zorgen. 

Daarom hebben we een tijdelijke ‘Corona-pagina’ aangemaakt. Deze pagina vullen we de komende tijd verder met praktische informatie en voorbeelden geschikt voor en uit de SW-praktijk. We doen bij deze dan ook een oproep om je input en je vragen te delen door onderstaande vragen in te vullen. Op deze manier kunnen we elkaar helpen en samen initiatieven oppakken.
Mocht je vragen hebben dan kun je ons bereiken via info@sbcm.nl of bel met Diana Lettink (projectleider SBCM)| 06 22095634.
vragen met een * zijn verplicht

1
Welke zorgen hebben jullie over medewerkers die nu niet kunnen werken?

2
Nemen jullie hier actie op en/of zijn hier ideeën voor?

3
toelichting op actie

4
Wel doorwerken

Sommige medewerkers kunnen en willen wel doorwerken. Hoe organiseer je dit (veilig)? En zijn er bijv. ook kansen om als organisatie een steentje bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen van de pandemie? Beschrijf – kort -  wat jullie doen en/ of van plan zijn.
Sla over indien niet van toepassing

5
Mogen we jullie acties en/of idee(ën) delen met andere SW-organisaties?

6
Delen acties en ideeën: eventuele toelichting

7
Mogen we jullie indien nodig om een toelichting vragen?

8
Ruimte voor opmerkingen, aanvullingen en/of andere vragen die bij jullie leven.

9
Naam

10
Functie

11
Organisatie

12
Email

13
Telefoon

14
Verklaring gebruik contactinformatie voor kennisuitwisseling*

Vraag is of SBCM de contactinformatie die u hiervoor heeft ingevuld mag gebruiken voor kennisdeling over de coronacrisis op de website van SBCM. Collega's kunnen dan direct contact opnemen voor een toelichting of meer informatie.
In het kader van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet u hiervoor actief toestemming geven. Daarom het verzoek deze vraag te beantwoorden.

CAOP

Please update your browser